Buds


Overall Visits 20184

Top songs

  • Bihani Ko Mirmera Ma Views: 302
  • Birsana Shakdina Views: 275
  • Kati Dharai Views: 210
  • Chimly Dinchu Views: 130
  • Laasharu Views: 96


 

Bihani Ko Mirmera Ma Views:302

Birsana Shakdina Views:275

Chimly Dinchu Views:130

Kati Dharai Views:210

Laasharu Views:96

Ma Eklay Views:82

Nisthuri Views:93

Pagel Bhayesake Views:69

Tadha Udera Views:66

Timilai Maya Views:75

Timro Nayno Views:75

Tyagee Janchu Views:96