Buds


Overall Visits 20309

Top songs

  • Bihani Ko Mirmera Ma Views: 303
  • Birsana Shakdina Views: 276
  • Kati Dharai Views: 214
  • Chimly Dinchu Views: 131
  • Laasharu Views: 97


 

Bihani Ko Mirmera Ma Views:303

Birsana Shakdina Views:276

Chimly Dinchu Views:131

Kati Dharai Views:214

Laasharu Views:97

Ma Eklay Views:83

Nisthuri Views:94

Pagel Bhayesake Views:69

Tadha Udera Views:66

Timilai Maya Views:75

Timro Nayno Views:75

Tyagee Janchu Views:96